Informatie

Barnevue

Openingstijden

dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur.
Buiten kantooruren telefonisch te bereiken op: 0650697664
.
Algemene feestdagen en schoolvakanties gesloten.

Barnevue kantoor

Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld

telefoon: 0342 415500
E: info@barnevue.nl
I : www.barnevue.nl

IBANnummer:
NL55INGB0002315972

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden 6 april 2020

In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk een fysieke vergadering te houden. De agenda en stukken kunt u eventueel opvragen op info@barnevue.nl. Deze worden dan per mail aan u toegezonden.

Wat is de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is een instituut voor vormings- en ontwikkelingswerk. Zij biedt cursussen aan die aansluiten bij de behoefte van haar publiek en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden. Doelstelling van het programma-aanbod is cursisten de kans te bieden bewuster en creatiever aan de samenleving in al haar ontwikkelingen en veranderingen deel te nemen.

Voor wie is de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is voor iedereen die iets wil leren, of op een zinvolle manier een deel van zijn vrije tijd wil besteden. Een speciale schoolopleiding is niet nodig, leeftijd is van geen belang; je bent nooit te jong of te oud om iets te leren.

Lidmaatschap

Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en staat los van het volgen van een cursus. In veel gevallen geeft het lidmaatschap recht op korting voor een cursus. Voor het lidmaatschap wordt in juni een acceptgiro verzonden. Opzeggen kan schriftelijk of per mail voor 1 mei van het lopende cursusjaar.

download