Mens en samenleving

Mens en samenleving

Intruductie NLP
EHBO reanimatie

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zal je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen

NLP (neuro linguïstisch programmeren) gaat over communicatie en verandering. NLP maakt je bewust van wat je onbewust doet. Het gaat ook om hoe wij de wereld om ons heen ervaren en hoe we daar vervolgens op reageren. Door je hier bewust van te worden heb je meer keuzevrijheid in je leven. Je zult ontdekken dat je zelf beschikt over alles wat je nodig hebt om je eigen doelen te realiseren. Het toepassen van NLP leert je om effectief te communiseren. Hoe dat werkt ga je in de cursus leren door een aantal vaardigheden te oefenen. Na afloop weet je wat NLP is en heb je handvaten die je direct kunt toepassen in je dagelijks leven.

Cursusdata:   7/3 – 21/3 – 28/3 – 11/4 – 18/4  

marijke van de Brink

Marijke van den Brink

Woensdag, 9.30 – 11.30 uur

6 lessen van 2 uur

leden € 90.-/
niet leden € 95.-

Zaal Immanuelkerk

Schrijf nu in!

EHBO – Reanimatie/AED cursus

Reanimeren is te leren. Blijf niet langer een toeschouwer, maar zorg dat je zelf de vaardigheid van het reanimeren leert en onderhoudt. Het doel van een workshop reanimatie is dat je in staat bent de bloedsomloop zo snel mogelijk te herstellen bij iemand die een hartstilstand krijgt. Op die manier blijven alle functies van het lichaam behouden. Het is niet te voorkomen dat iemand een hartstilstand krijgt, maar de blijvende gevolgen zijn wel te beperken als zo snel mogelijk gestart wordt met reanimeren. De overlevingskansen kunnen aanzienlijk worden verhoogd door gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Ook het gebruik van de AED wordt geoefend op deze avond. Er wordt geoefend op een ‘reanimatiepop’.

Cursusdata:  1 en 8 maart 2018

AED3

Mw. G. Gordon

donderdag, 19.00 – 22.00 uur

2 lessen van 3 uur

€ 55.-

Goede Herder Kerk

Schrijf nu in!

Filosofie

Deze cursus gaat niet door

Wat is het goede? Hoe handel ik goed? Wat is een goed gevoel? In de ethiek, een onderdeel van de filosofie, draait het om de vraag naar wat het goede is om te doen. Soms ligt het voor de hand wat goed is en wat niet, maar er zijn ook situaties waarbij dat niet zo aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of robot’s inzetten in de zorg bijdraagt aan goede zorg, of de discussies in de politiek en de samenleving over euthanasie of het zelfgekozen levenseinde. In deze cursus zullen we actuele ethische kwesties met elkaar bespreken aan de hand van ethische gespreksmodellen afkomstig uit het boek “In gesprek blijven over goede zorg, overlegmethoden voor ethiek in de praktijk” van Hans van Dartel en Bert Molewijk.

Cursusdata: 17/2 – 3/3 – 17/3 – 24/3 – 14/4 – 21/4

filosofie

Judith Overbeek

zaterdag,
10.30 – 12.30 uur

6 lessen van 2 uur

leden € 115.-/
niet leden € 120.-

Bibliotheek Barneveld

Inschrijven is niet meer mogelijk