Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wat is de Volksuniversiteit?

De Barnevue biedt cursussen aan die aansluiten bij de behoefte van haar publiek en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden. Doelstelling van het programma-aanbod is cursisten de kans te bieden bewuster en creatiever aan de samenleving in al haar ontwikkelingen en veranderingen deel te nemen.

Voor wie is de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is voor iedereen die iets wil leren, of op een zinvolle manier een deel van zijn vrije tijd wil besteden. Een speciale schoolopleiding is niet nodig, uw leeftijd is van geen belang; u bent nooit te jong of te oud om iets te leren.

 

U kunt inschrijven:

  • door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website www.barnevue.nl
  • in het kantoor van de Barnevue
  • de gegevens worden opgeslagen in de cursusadministratie van de Barnevue.nl

Betaling

Bij inschrijven wordt gevraagd om een eenmalige machtiging voor het incasseren van het cursusgeld. De incasso zal ca. 1 week voor aanvang van de cursus plaatsvinden. Cursisten worden alleen toegelaten tot de cursus als het cursusgeld betaald is.

Het is mogelijk een lange cursus, b.v. een talencursus, in 2 termijnen te betalen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit bij inschrijving vermelden.

Administratieve afhandeling

De Barnevue streeft ernaar 2 weken voor aanvang van de cursus, de cursisten nader te informeren over het verdere verloop van de cursus.

Annuleren

U kunt annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annuleren binnen 14 dagen voor aanvangsdatum van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij onvoldoende deelname kan een cursus door de Barnevue worden geannuleerd of – in overleg met de docent en cursisten- worden aangepast in tijdsduur en/of prijs.

Restitutie

Alleen in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan besloten worden tot restitutie van het cursusgeld. Restitutie moet schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur. De Barnevue brengt altijd administratiekosten in rekening.

Locaties

De Barnevue behoudt zich het recht voor om een cursus naar een andere locatie te verplaatsen.

Algemeen

In gevallen, waarin genoemde regelingen niet voorzien, beslist het bestuur. De Barnevue is niet aansprakelijk voor financiële gevolgen van onverhoopt opgelopen lichamelijk letsel of andere schade tijdens de door haar georganiseerde cursussen en lezingen..